W ramach projektu, między październikiem a grudniem, w warszawskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych przeprowadzonych zostało 30 trzygodzinnych warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej. W zajęciach wzięło udział ponad 600 uczniów.