Rozpoczynamy wiosenne warsztaty zYP_foto_www programowania w ramach projektu Young Programmer. W siódmej edycji naszego projektu edukacyjnego dla uczniów z warszawskich szkół: siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zaplanowaliśmy weekendowe warsztaty z programowania w językach C, C++, Python oraz Arduino.

Zajęcia będą odbywały się w pracowniach komputerowych Politechniki Warszawskiej w terminie między 9 marca, a 27 kwietnia 2019 r.
Więcej informacji o projekcie tutaj.

Projekt dofinansowany jest ze środków m.st. Warszawa