YP_foto_wwwYoung Programmer – wiosna 2019

Young Programmer to siódma edycja projektu edukacyjnego z obszaru informatyki skierowanego do uczniów z warszawskich szkół: siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest nauka programowania w takich językach jak: C, C++, Python oraz Arduino.

W ramach projektu wiosną 2019 roku zostanie przeprowadzonych 5  weekendowych kursów (24-godziny na każdy kurs, 6 dni po 4 godziny lekcyjne każdy dzień warsztatowy). Każdy kurs przewidziany jest dla grupy mieszanej wiekowo, czyli dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, gimnazjalistów oraz licealistów.

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. zrealizowane zostaną kursy z zakresu programowania:

  • kurs z języka C++ poziom podstawowy,
  • kurs z języka C++ poziom średnio zaawansowany,
  • kurs z języka Python poziom podstawowy,
  • kurs z języka Python poziom średnio zaawansowany,
  • kurs z języka C++ poziom podstawowy z elementami Arduino.

Zajęcia będą odbywały się w pracowniach komputerowych Politechniki Warszawskiej w terminie między 9 marca, a 27 kwietnia 2019 r. – zgodnie z grafikiem umieszczonym poniżej.

Z uwagi na duże zainteresowanie projektem 2 marca br. (sobota) o godz. 13.00 na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75.  sala 101 (Nowoczesny Budynek) zostanie przeprowadzony  test kwalifikacyjny zawierający zagadki logiczne, który pozwoli wyłonić uczestników projektu.

Aby wziąć udział w teście należy zarejestrować się za pomocą formularza.

 

Regulamin zapisów i opłat

1)     Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy od 13 do 28 lutego 2019 r.

2)     Prosimy postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej.

  1. Kliknij na sformułowanie „Zarejestruj się na warsztaty!”, które znajduje się pod tą instrukcją. Otworzy Ci się w nowym oknie formularz z pozycjami do uzupełnienia.
  2. Wypełnij krótko i zwięźle wszystkie pola i kliknij „zapisz się”.
  3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wyświetli Ci się informacja potwierdzająca rejestrację.
  4. Otrzymasz też automatyczną wiadomość na podanego przez Ciebie maila z potwierdzeniem rejestracji. Będzie to oznaczało, że znajdujesz się na liście osób zapisanych na test kwalifikacyjny, który odbędzie się 2 marca 2019 r. o godz. 13.00 na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75.  sala 101 (Nowoczesny Budynek).
  5. Jedna osoba może zapisać się do udziału w jednym kursie.

3)     Opłata za cały cykl sześciu dni warsztatowych wynosi tylko 80 zł. Zostanie ona pobrana od osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie, w dniu 2 marca 2019 r., po ogłoszeniu wyników testu. Opłata stanowi wkład własny uczestnika w zajęcia i nie podlega refundacji, ani zwrotowi (nawet w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem kursu).

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt mailowy: biuro.inceptio@gmail.com

 

Rejestracja jest zakończona!

 

Grafik zajęć

Grupa 1 - C++ poziom podstawowy
Prowadzący: mgr inż. Andrzej Manujlo
terminy zajęć: 9, 16, 23, 30 marca i 6, 27 kwietnia 2019 roku, godz. 9.00 – 12.15
miejsce: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19, sala  nr 039 (x-lab)

Grupa 2 – C++ poziom średnio zaawansowany
Prowadzący: mgr inż. Andrzej Manujlo
terminy zajęć: 9, 16, 23, 30 marca i 6, 27 kwietnia 2019 roku, godz. 12.45 – 16.00
miejsce: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19, sala  nr 039 (x-lab)

Grupa 3 – Python poziom podstawowy
Prowadzący: inż. Piotr Pasza Storożenko
terminy zajęć: 9, 23, 30 marca i 6, 13, 27 kwietnia 2019 roku, godz. 9.00 – 12.15
miejsce: 9, 30 marca i 6, 13, 27 kwietnia – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75, sala 217;
23 marca – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, sala nr 124 (wejście od strony terenu wewnętrznego, przy fontannie)

Grupa 4 – Python poziom średnio zaawansowany
Prowadzący: inż. Piotr Pasza Storożenko
terminy zajęć: 9, 23, 30 marca i 6, 13. 27 kwietnia 2019 roku, godz. 12.45 – 16.00
miejsce: 9, 30 marca i 6, 13, 27 kwietnia – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75, sala 217;
23 marca – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, sala nr 124 (wejście od strony terenu wewnętrznego, przy fontannie)

Grupa 5 – C++ poziom podstawowy z elementami Arduino
Prowadzący: Bartłomiej Jop
terminy zajęć: 9, 16, 23, 30 marca i 6, 13 kwietnia 2019 roku, godz. 9.00 – 12.15
miejsce: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75, sala 311

 

Program kursów

Grupa 1 – C++ poziom podstawowy
Uczestnicy podczas zajęć poznają podstawy programowania (instrukcje warunkowe, pętle, zmienne, tablice, funkcje) w języku C/C++. Duża część zajęć oparta jest o metodologię Project Based Learning. Uczniowie od podstaw nauczą się używania gotowych jak i pisania własnych funkcji, wykonywanie instrukcji warunkowych oraz umieszczania powtarzalnych fragmentów kodu w pętli. Podczas zajęć zostaną zrealizowane krok po kroku, z prowadzącymi proste mini projekty na platformie Arduino w celu praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i dobrego zrozumieniu zagadnień. Zajęcia są przewidziane dla osób, które nigdy nie miały (lub miały w znikomym stopniu) styczność z programowaniem w języku C/C++

Grupa 2 – C++ poziom średnio zaawansowany
Praktyczne zajęcia z programowania oparte o metodykę Project Based Learning. Podczas zajęć szczególny nacisk jest położony na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na kursach z podstaw programowania w języku C++, jej utrwalenie i rozszerzenie. Uczestnicy mają za zadanie zaprogramować kilka mini projektów – sygnalizację świetlną, termometr z transmisją danych, robota omijającego przeszkody. Zajęcia prowadzone są w oparciu o powszechnie stosowane i darmowe środowisko Arduino.  Uczniowie podczas zajęć mają okazję zetknąć się z realnymi wyzwaniami i rozwiązać inżynierskie problemy podczas realizacji projektów. Nacisk jest położony na zrozumienie problemów, kreatywne podejście do tworzenia algorytmów i programowaniu. Niewielką część zajęć stanowią zagadnienia związane z konfiguracją środowiska i poznanie dostępnych modułów elektronicznych, a także ich połączenie z płytką. W programie zajęć przewidziane są elementy grywalizacji z nagrodą w celu zwiększenia zaangażowania uczestników w programowania optymalnych algorytmów do sterowania swoim robotem.

Grupa 3 – Python poziom podstawowy
Uczestnicy kursu poznają podstawy programowania w języku Python zaczynając od takich pojęć jak zmienna, instrukcja warunkowa, pętla, lista przez funkcje kończąc na klasach. Dzięki zajęciom uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności zarówno do kontynuacji przygody z pythonem jak i nauki innych języków. Zajęcia będą uczyć zarówno czysto programistycznych umiejętności jak i matematyczno-informatycznych. Kurs przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie miały styczności z programowaniem.

Grupa 4 – Python poziom średnio zaawansowany
Uczestnicy kursu poznają bardziej zaawansowane możliwości składniowe języka Python oraz nauczą się pracy z zewnętrznymi modułami. Kurs ten pozwoli na praktyczne wykorzystanie pythona do różnych zastosowań, uczestnicy poznają możliwości robienia prostych stron internetowych, symulacji numerycznych, robienia prostych aplikacji okienkowych. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędna jest znajomość pythona na poziomie podstawowym, kurs ten nie uczy podstaw programowania, a jest jego kontynuacją.

Grupa 5 – C++ poziom podstawowy z elementami Arduino
Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z podstawami elektroniki niezbędnymi do prawidłowego składania obwodów elektrycznych na zajęciach. Nauczą się również podstaw języka programowania w środowisku Arduino. Pozwoli im to opanować  obsługę czujników wchodzących w skład prostych robotów od strony hardware jak również software. Zdobyta wiedza umożliwi zintegrowanie wszystkich elementów w celu stworzenia  bardziej zaawansowanej  jednostki wykonawczej – ROBOTA. Zajęcia są przewidziane przede wszystkim dla osób, które nie miały wcześniej styczności lub miały, ale w małym stopniu, z programowaniem i środowiskiem  Arduino.

 

 

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków m.st. Warszawa