Nauczycieli z warszawskich gimnazjów i liceów zachęcamy do zgłaszania klas do udziału w projekcie edukacyjnym z zakresu chemii.W ramach projektu, w laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, w 2016/2017 r.  przeprowadzone zostaną 34 czterogodzinne warsztaty, w czasie których młodzież samodzielnie wykona szereg doświadczeń chemicznych. Tematy warsztatów są skorelowane z podstawą programową realizowaną w szkołach na poziomie gimnazjum i liceum.

Więcej informacji o projekcie tutaj.