Plakat YPYoung Programmer

„Young Programmer” to projekt edukacyjny z obszaru informatyki skierowany do uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadginazjalnych, którego celem jest nauka programowania w różnych językach, takich jak C++, Java oraz HTML+PHP. Zajęcia będą odbywały się na w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75 w Warszawie) między 8 listopada a 19 grudnia 2015 roku (w soboty i/lub niedziele). W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 weekendowych 6-dniowych kursów (24-godziny na każdy kurs – po 4 godziny lekcyjne każdy dzień warsztatowy) z zakresu programowania. Przeprowadzone zostaną: – trzy kursy z programowania C++ (na różnych poziomach zaawansowania), – jeden kurs z zakresu programowania w HTML+PHP – jeden kurs z zakresu programowania w Java. W projekcie weźmie udział łącznie 50 uczniów (5 grup po 10 osób). W celu wyłonienia 50 osób spośród wszystkich zrejestrowanych do udziału w projekcie, w dniu 24 października 2015 roku o godz. 11.00 w Gmachu Fizyki PW zostanie przeprowadzony tekst kwalifikacyjny.

Regulamin zapisów i opłat

1)     Zgłoszenia do udziału w poszczególnych warsztatach przyjmujemy do 20 października 2015 roku lub do wyczerpania miejsc. 2)     Prosimy postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej.

 1. Kliknij na słowo „zarejestruj się”, które znajduje się pod tą instrukcją. Otworzy Ci się w nowym oknie formularz z pozycjami do uzupełnienia.
 2. Wypełnij krótko i zwięźle wszystkie pola i kliknij „zapisz się”.
 3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wyświetli Ci się informacja potwierdzająca rejestrację.
 4. Otrzymasz też automatyczną wiadomość na podanego przez Ciebie maila z potwierdzeniem rejestracji. Będzie to oznaczało, że znajdujesz się na liście osób zapisanych na test kwalifikacyjny, który odbędzie się 24 października 2015 roku.
 5. Jedna osoba może zapisać się do udziału w jednym kursie oraz w jednym kursie rezerwowym (ostatecznie wybór grupy będzie wynikał z miejsca na liście po teście kwalifikacyjnym).

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt mailowy: biuro.inceptio@gmail.com OPŁATA Opłata za cały cykl sześciu dni warsztatowych wynosi tylko 60 zł.  Zostanie ona pobrana od osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie, w dniu 24 października 2015 r., po ogłoszeniu wyników testu. Opłata stanowi wkład własny uczestnika w zajęcia i nie podlega refundacji, ani zwrotowi.

Projekt zakończony

 

Program kursów

Program warsztatu C++ (3 grupy o różnym stopniu zaawansowania):

1)     Podstawy programowania

 • Podstawowe informacje o komendach w systemie operacyjnym Linux
 • podstawowe typy danych
 • operacje wejścia/wyjścia
 • instrukcje warunkowe i pętle
 • tablice

2)     Programowanie strukturalne

 • Wskaźniki i referencje
 • funkcje
 • struktury

3)     Programowanie obiektowe cz. 1

 • klasy i ich metody
 • konstruktory
 • destruktor

4)     Programowanie obiektowe cz. 2

 • zaprzyjaźnianie funkcji
 • przeciążanie operatorów

5)     Kontenery STL, operacje na plikach

 • Kontenery: vector, list
 • analiza i obróbka danych

6)     Grafika 2D

 • Podstawy tworzenia grafiki 2D (biblioteka allegro 4.x).

Program warsztatu HTML+PHP (1 grupa): 1)   Zajęcia wprowadzające

 • podstawy pracy w środowisku Linux
 • zasada działania serwera WWW
 • podstawy języka HTML (sekcja head, podstawowe tagi formatujące)

2)   Podstawy języka PHP

 • umieszczanie kodu PHP w dokumencie HTML
 • zmienne i operacje arytmetyczne
 • tablice
 • podstawowe funkcje wbudowane
 • instrukcje warunkowe
 • pętle

3)   Język PHP cd.

 • funkcje użytkownika
 • zmienne losowe
 • funkcje matematyczne
 • obsługa plików
 • elementy programowania obiektowego

4)   Formularze HTML

 • tworzenie formularzy HTML
 • parametry przekazywane do skryptu (POST i GET)
 • obsługa danych użytkownika w skryptach PHP

5)   Style CSS

 • style dokumentu głównego
 • style elementów tekstowych
 • style tabeli i elementów formularza

6)   Synteza kursu

 • elementy grafiki w PHP
 • projekt końcowy – utrwalający zdobyte wiadomości i umiejętności.

Program warsztatu Java (1 grupa): 1)   Wprowadzenie do języka Java

 • Czym jest Java?
 • IDE – Eclipse
 • typy danych
 • pętle
 • debuggowanie programu

2)   Wygląd aplikacji i jej główne elementy

 • Dlaczego Swing?
 • przyciski, CheckBoxy, listy wyboru
 • Layout Managers

3)   Obsługa danych w aplikacji:

 • tablice
 • kolekcje
 • strumienie wejścia/ wyjścia (I/O)
 • obsługa wyjątków

4)   Java jako język obiektowy:

 • klasy abstrakcyjne
 • polimorfizm
 • przeciążenia operatorów

5)   Podstawy pisania aplikacji dla systemu Android cz. 1:

 • pobranie i instalacja SDK
 • pod którą wersję Androida pisać programy?
 • proste programy

6)   Podstawy pisania aplikacji dla systemu Android cz. 2:

 • obsługa funkcji dotykowych
 • „Moja własna aplikacja”.

Powyższy program jest elastyczny i będzie dostosowany do potrzeb i zainteresowań grupy. Każdy dzień warsztatów składać się będzie z niedługiego wprowadzenia, po którym przystąpimy do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Grafik zajęć

Grupa A – HTML+PHP

prowadząca – Małgorzata Janik
terminy zajęć – 8.11; ; 29.11; 6.12; 13.12, 20.12 godziny – 9:00 – 12:20 (w tym 20 minut przerwy) w dniu 20.12 zajęcia odbędą się dodatkowo od godzi. 12.30 – 15.50
miejsce: Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75), sala 228

Grupa B – Java
prowadzący – Mariusz Karpiarz
terminy zajęć – 8.11; 15.11; 22.11; 29.11; 6.12; 13.12 godziny - 12:30 – 15:50 (w tym 20 minut przerwy)
miejsce: Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75), sala 228

Grupa C – C++ (grupa średniozaawansowana)
prowadzący – Mariusz Karpiarz
terminy zajęć – 8.11; 15.11; 22.11; 29.11; 6.12; 13.12 godziny – 9:00 – 12:20 (w tym 20 minut przerwy)
miejsce: Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75), sala 223

Grupa D – C++
prowadzący – Łukasz Graczykowski
terminy zajęć – 14.11; 21.11; 28.11; 5.12; 12.12; 19.12 godziny – 9:00 – 12:20 (w tym 20 minut przerwy)
miejsce: Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75), sala 228

Grupa E – C++
prowadzący – Leszek Kosarzewski
terminy zajęć – 15.11; 22.11; 29.11; 6.12; 13.12; 19.12 godziny – 12:30 – 15:50 (w tym 20 minut przerwy)
miejsce: Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75), sala 223

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy