Plakat YP 2016 - mały RGBYoung Programmer

To trzecia edycja projektu edukacyjnego z obszaru informatyki skierowanego do uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadginazjalnych, którego celem jest nauka programowania w różnych językach, takich jak C, C++, Java oraz HTML+PHP.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 9 weekendowych 6-dniowych kursów (24-godziny na każdy kurs – po 4 godziny lekcyjne każdy dzień warsztatowy) z zakresu programowania.

Uwaga! Jesienią 2016 r. odbędą się 4 kursy (Java – gimnazjum, HTML+PHP – gimnazjum, C – liceum, C++ liceum), natomiast zimą/wiosną 2017 r. zorganizowanych zostanie 5 kursów (szczegółowe informacje zostaną podane na początku 2017 r.). W projekcie weźmie udział łącznie 90 uczniów (9 grup po 10 osób)

Zajęcia będą odbywały się w pracowniach komputerowych na Wydziale Chemicznym Politechnice Warszawskiej (ul. Koszykowa 75) w terminie między 22 października 2016 r. a 17 grudnia 2016 r. (w soboty i/lub niedziele). 22 października 2016 r. o godz. 11.00 w Gmachu Technologii Chemicznej na ul. Koszykowej 75 auli im. prof. Jana Czochralskiego przeprowadzony zostanie tekst kwalifikacyjny, który wyłoni 40 uczestników, spośród osób zarejestrowanych do udziału w projekcie. Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w jesiennych kursach.

Regulamin zapisów i opłat

1)     Zgłoszenia do udziału w jesiennych warsztatach przyjmujemy do 18 października 2016 r.

2)     Prosimy postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej.

 1. Kliknij na słowo „zarejestruj się”, które znajduje się pod tą instrukcją. Otworzy Ci się w nowym oknie formularz z pozycjami do uzupełnienia.
 2. Wypełnij krótko i zwięźle wszystkie pola i kliknij „zapisz się”.
 3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wyświetli Ci się informacja potwierdzająca rejestrację.
 4. Otrzymasz też automatyczną wiadomość na podanego przez Ciebie maila z potwierdzeniem rejestracji. Będzie to oznaczało, że znajdujesz się na liście osób zapisanych na test kwalifikacyjny, który odbędzie się 22 października 2016 r. o godz. 11.00 w Gmachu Technologii Chemicznej na ul. Koszykowej 75 auli im. prof. Jana Czochralskiego
 5. Jedna osoba może zapisać się do udziału w jednym kursie oraz w jednym kursie rezerwowym (ostatecznie wybór grupy będzie wynikał z miejsca na liście po teście kwalifikacyjnym).

3)     Opłata za cały cykl sześciu dni warsztatowych wynosi tylko 60 zł. Zostanie ona pobrana od osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie, w dniu 22 października 2016 r., po ogłoszeniu wyników testu. Opłata stanowi wkład własny uczestnika w zajęcia i nie podlega refundacji, ani zwrotowi (nawet w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem kursu).

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt mailowy: biuro.inceptio@gmail.com

 

Zapisy zakończone!

 

Program kursów

Program warsztatu HTML+PHP dla gimnazjalistów:

1.Zajęcia wprowadzające

 • podstawy pracy w środowisku Linux
 • zasada działania serwera WWW
 • podstawy języka HTML (sekcja head, podstawowe tagi formatujące)

2.Podstawy języka PHP

 • umieszczanie kodu PHP w dokumencie HTML
 • zmienne i operacje arytmetyczne
 • tablice
 • podstawowe funkcje wbudowane
 • instrukcje warunkowe
 • pętle

3.Język PHP cd.

 • funkcje użytkownika
 • zmienne losowe
 • funkcje matematyczne
 • obsługa plików
 • elementy programowania obiektowego

4.Formularze HTML

 • tworzenie formularzy HTML
 • parametry przekazywane do skryptu (POST i GET)
 • obsługa danych użytkownika w skryptach PHP

5.Style CSS

 • style dokumentu głównego
 • style elementów tekstowych
 • style tabeli i elementów formularza

6.Synteza kursu

 • elementy grafiki w PHP
 • projekt końcowy – utrwalający zdobyte wiadomości i umiejętności.

Program warsztatu Java dla gimnazjalistów:

1.Wprowadzenie do języka Java:

 • Czym jest Java?
 • Konfiguracja IDE (Eclipse)
 • Typy danych, rzutowanie
 • Operacje warunkowe i pętle

2.Java jako język funkcyjny i obiektowy cz. 1:

 • Funkcje – wbudowane i własne
 • Klasy – pojęcie klasy i obiektu
 • Konstruktory i destruktory

3.Java jako język funkcyjny i obiektowy cz. 2:

 • Dziedziczenie i polimorfizm
 • Przeciążanie i nadpisywanie metod

4.Obsługa danych w aplikacji:

 • Tablice
 • Kolekcje
 • Obsługa wyjątków
 • Obsługa strumieni wejścia/wyjścia

5.Wygląd aplikacji i jej główne elementy:

 • Biblioteka Swing
 • Podstawowe elementy UI programu
 • Rozmieszczenie elementów UI na ekranie (Layout Managers)

6.Applety:

 • Proste applety wykorzystujące Swinga
 • Uruchamianie appletów w przeglądarce
Plan warsztatu z zakresu podstaw programowania w języku C dla licealistów:

1. Część pierwsza
 • struktura programu,
 • język C,
 • kompilacja,
 • konfiguracja środowiaka,
 • analiza przykładowego programu,
 • system binarny.

2. Część druga

 • funkcje,
 • typy danych,
 • operatory,
 • operacje wejścia/wyjścia,
 • operacje na plikach,
 • instrukcje warunkowe,
 • pętle,
 • wskaźniki,
 • tablice,
 • łańcuchy znaków,
 • typy złozone,
 • dynamiczna alokacja pamięci.

3. Część trzecia

 • przykłady algorytmów.
 • typy przenośne,
 • tablice dwuwymiarowe,
 • listy,
 • obsługa parametrów linii komend,
 • data i czas,
 • podział programu na pliki, Makefile,

Program warsztatu C++ dla licealistów:

 1. Podstawy programowania
 • Podstawowe informacje o komendach w systemie operacyjnym linux
 • podstawowe typy danych
 • operacje wejścia/wyjścia
 • instrukcje warunkowe i pętle
 • tablice
 • Wskaźniki i referencje
 • funkcje
 • struktury
 • klasy i ich metody
 • konstruktory
 • destruktor
 • zaprzyjaźnianie funkcji
 • przeciążanie operatorów
 • Kontenery: vector, list
 • analiza i obróbka danych
 • Podstawy tworzenia grafiki 2D (biblioteka allegro 4.x).
 1. Programowanie strukturalne
 1. Programowanie obiektowe cz. 1
 1. Programowanie obiektowe cz. 2
 1. Kontenery STL, operacje na plikach
 1. Grafika 2D

Powyższy program jest elastyczny i będzie dostosowany do potrzeb i zainteresowań grupy. Każdy dzień warsztatów składać się będzie z niedługiego wprowadzenia, po którym przystąpimy do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Grafik zajęć

Grupa A – Java dla gimnazjalistów
prowadzący – Piotr Storożenko
terminy zajęć – 5.11; 19.11; 26.11; 3.12, 10.12, 17.12.2016 r., godziny – 10:00 – 13:20 (w tym ok. 20 minut przerwy)
miejsce: Gmach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, sala nr 124

Grupa B – HTML+PHP dla gimnazjalistów 
prowadzący – dr inż. Tomasz Pietrzak
terminy zajęć – 5.11; 19.11; 26.11; 3.12, 10.12, 17.12.2016 r., godziny – 10:00 – 13:20 (w tym ok. 20 minut przerwy)
miejsce: Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, sala nr 130A

Grupa C – podstawy C dla licealistów 
prowadzący – mgr inż. Tobiasz Czopowicz
terminy zajęć – 5.11; 6.11; 26.11; 3.12, 10.12, 17.12.2016 r., godziny – 10:00 – 13:20 (w tym ok. 20 minut przerwy)
miejsce: Gmach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, sala nr 126A

Grupa D – C++ dla licealistów 
prowadzący – mgr inż. Andrzej Lipiec
terminy zajęć – 5.11; 19.11; 26.11; 3.12, 10.12, 17.12.2016 r., godziny – 10:00 – 13:20 (w tym ok. 20 minut przerwy)
miejsce: Gmach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, sala nr 50C

Dofinansowanie

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa