Projekt zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w Programie WAWAktywacja! 26 kwietnia 2017 r.!

(tytuł projektu – imię i nazwisko lidera zespołu)

Bliscy świadkowie historii – historie nam bliskie – Patrycja Górska

Lista projektów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w Programie WAWAktywacja! 6 kwietnia 2017 r.!

(tytuł projektu w kolejności alfabetycznej – imię i nazwisko lidera zespołu)

Czas a marzenia człowieka - Bogumiła Walczak

theSP – Pierwsze Koło Mechatroniczne - Michał Pietrzak

Wypo-Ży(cz)cie - Kacper Mierzyński

Lista projektów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w Programie WAWAktywacja! w marcu 2016 r.!

(tytuł projektu w kolejności alfabetycznej – imię i nazwisko lidera zespołu)

Bankowość - Tomasz Santorowski

CanSat spektrometr – Paweł Nagórko

Konkurs historyczny - LATA POTRZASKU - Klaudia Klimek

Młodzi filmowcy – Kinga Werońska

Woda – Źródło życia - Julia Białas

 

Projekty, które nie otrzymały dofinansowania w 2017 r.:

Pierwsze Koło Mechatroniczne dla gimnazjum – Michał Pietrzak

Różne  spojrzenia na czas - Bogumiła Walczak

SQL FILM - Aleksandra Płochocka

Warsztaty algorytmów genetycznych w szkole Żagle stowarzyszenia Sternik – Michał Kowalski

Warszawski Turniej Sportowy – „Gimnazjaliści sprzed komputerów” - Piotr Rybicki

 

Lista projektów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w Programie WAWAktywacja! w 2016 r.!

(tytuł projektu – imię i nazwisko lidera zespołu w kolejności alfabetycznej)

Chemia w praktyce – Weronika Pyter

DZIAŁAJMY I INNYM POMAGAJMY – Wioletta Kurowska

GDZIE_IDĘ? – Nowoczesny przewodnik dla młodzieży po Warszawie – Marcin Buczyński

Polak Węgier dwa bratanki – Piotr Resiak

STEREO/TYPY – Natalia Szczepańska