3 kategorie projektów w ramach Programu WAWAktywacja!:

 

1. Projekty naukowe i edukacyjne:

a) projekty o charakterze naukowym np. praca badawcza na uczelni pod okiem naukowca, rozwijająca interesujące zagadnienie naukowe, której efektami młodzież podzieli się z koleżankami i kolegami ze szkoły przygotowując wykład, prezentacje, warsztaty, pokaz eksperymentów lub stworzy film popularno-naukowy prezentujący w prosty sposób trudne naukowe zagadnienia;

b) projekty o charakterze edukacyjnym np. organizacja warsztatów, wykładów (zaproszenie ciekawych wykładowców), festiwalu nauki, korepetycji koleżeńskich, stworzenie naukowego kanału na youtube.com lub biuletynu naukowego, a także innych form działań edukacyjnych, które będą korzystnie wpływały na rozwój społeczności lokalnej.

2. Projekty kulturalne

a) projekty artystyczne - zorientowane na realizację jakiegoś dzieła przez grupę młodzieżową, angażującą młodzież oraz prezentującą to dzieło wśród rówieśników lub społeczności lokalnej np. przygotowanie przez młodzież spektaklu teatralnego lub tanecznego, wystawy, koncertu, instalacji, teledysku czy też innego rodzaju performance. Ważne jest w tym zaangażowanie młodzieży oraz prezentacja efektu końcowego;

b) projekty z zakresu edukacji kulturalnej - zorientowane na proces, nie na prezentację efektów pracy np. cykl warsztatów, zajęć, utworzenie klubu filmowego, literackiego, zespołu tanecznego, lub muzycznego. Ważne w zadaniach tego rodzaju będzie charakter integrujący, stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, pomysł na działalność długofalową oraz rzeczywiste zapotrzebowanie na danego rodzaju działanie.

3. Projekty społeczne

W tej kategorii projektów dajemy młodzieży szansę na uruchomienie kreatywności w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej w najróżniejszych dziedzinach. Tematyka jest dowolna, ważne natomiast jest to, w jaki sposób dany projekt przyczyni się do rozwiązania jakiegoś problemu społecznego oraz jakie wartości wniesie do życia innych ludzi. Proponując projekt w tej kategorii młodzież powinna zastanowić się głęboko nad potrzebami i problemami swojego otoczenia i zaproponować rozwiązanie, które pomoże „uzdrowić” sytuację, rozwiązać dany problem, uzyskać pozytywną zmianę.