Informatyka (HTML+PHP)

HTML+PHP - warsztaty wakacyjne z informatyki dla gimnazjalistów

Prawdopodobnie nikt nie potrafi sobie wyobrazić dzisiejszego świata bez dostępu do stron WWW i zawartych na nich informacji. WWW wyewoluowało od prostych, „lekkich” stron projektowanych dla przeglądarek w trybie tekstowym lub na małym ekranie do przerażających ilością agresywnie atakujących użytkownika komunikatami, animacjami, bannerami czy dźwiękami.

Cel warsztatów

Celem warsztatu jest zapoznanie się z podstawami tworzenia stron WWW w języku HTML, a następnie dowiedzenie się, jak treści strony mogą się zmieniać dzięki skryptom języka PHP.

ifnormatyka2

Program warsztatów

Dzień pierwszy
Zajęcia wprowadzające
* podstawy pracy w środowisku Linux
* zasada działania serwera WWW
* podstawy języka HTML (sekcja head, podstawowe tagi formatujące)

Dzień drugi
Podstawy języka PHP
* umieszczanie kodu PHP w dokumencie HTML
* zmienne i operacje arytmetyczne
* tablice
* podstawowe funkcje wbudowane
* instrukcje warunkowe
* pętle

Dzień trzeci
Język PHP cd.
* funkcje użytkownika
* zmienne losowe
* funkcje matematyczne
* obsługa plików
* elementy programowania obiektowego

Dzień czwarty
Formularze HTML
* tworzenie formularzy HTML
* parametry przekazywane do skryptu (POST i GET)
* obsługa danych użytkownika w skryptach PHP

Dzień piąty
Style CSS
* style dokumentu głównego
* style elementów tekstowych
* style tabeli i elementów formularza

Prowadzący warsztaty

Dr inż. Tomasz Pietrzak

Tomek PietrzakAdiunkt na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi wykłady z podstaw programowania dla studentów pierwszego roku oraz laboratoria z języków C i C++. Niedawno powrócił ze stażu naukowego, który odbył na Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA. Laureat wielu nagród, m.in. Złotego Kufla 2012 za najbardziej prostudenckie podejście w roku akademickim 2011/2012 oraz zespołowych nagród JM Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność naukową i dydaktyczną, czy nagrody FIAT-a za najlepszą pracę magisterską i doktorską.

Naukowo zajmuje się poszukiwaniem i badaniem nowych nanomateriałów, które mogłyby mieć zastosowanie w przyszłości w katodach baterii litowo- i sodowo-jonowych.

Wieloletni członek Zarządu Koła Naukowego Fizyków Politechniki Warszawskie. Brał udział w wielu imprezach popularyzujących naukę, m.in. w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Festiwalu Nauki.

W życiu prywatnym pasjonat fotografii, podróży oraz kolejnictwa.