Architektura

Projekt: relaks - warsztaty wakacyjne z architektury dla licealistów

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą problematyką projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz wzornictwa przemysłowego.

archietkrua

Program warsztatów 

Dzień pierwszy
Rzeźba z betonu
Uczestnicy poznają różne tradycyjne i nowoczesne techniki i materiały budowlane – drewno, cegłę, beton, żelbet, stal, aluminium, gazobeton, ETFE oraz ich zastosowanie. Dowiedzą się jakie właściwości mają poszczególne materiały i do czego można ich używać we współczesnym budownictwie. Po podziale na grupy zajmą się zaprojektowaniem prostej, niewielkiej formy architektoniczno-rzeźbiarskiej z betonu. Uczestnicy samodzielnie wykonają formę-szalunek z materiałów dostarczonych przez prowadzących: sklejki, styropianu itp., wymieszają kruszywo, cement i wodę, aby uzyskać wymagane właściwości betonu.

Dzień drugi
Woda w architekturze
Uczestnicy poznają symboliczne i formalne relacje architektury z wodą. Wykonają związane z tym zagadnieniem krótkie indywidualne zadanie projektowe.

Dzień trzeci
Przystań – styk wody i architektury cz. 1
Uczestnicy rozpoczną wykonywanie w grupach projektu nowoczesnej przystani żeglarskiej nad jeziorem z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych i formalnych oraz technicznych zagadnień projektowania w mokrym środowisku (odwodnienia, izolacje itp.). Ustalą jakie elementy powinna zawierać przystań, by obsługiwać żeglarzy i jednocześnie stanowić atrakcyjną przestrzeń przyjazną człowiekowi.

Dzień czwarty
Przystań – styk wody i architektury cz. 2
Kończenie pracy nad projektem, przygotowywanie makiet.

Dzień piąty
Omówienie i prezentacja prac uczestników
Prezentacja projektów przystani, omówienie przez prowadzących. Po zdjęciu szalunków z rzeźb uczestnicy zaprezentują członkom pozostałych grup swoje zrealizowane formy rzeźbiarskie, uczestnicy obozu w głosowaniu wybiorą najlepszą rzeźbę, której autorzy zostaną nagrodzeni.

Powyższy program może ulec zmianie w zależności od potrzeb i zainteresowań uczestników warsztatów.

Prowadzący warsztaty

Mgr inż. arch. Radosław Gajda

SAMSUNG CSCArchitekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Pracuje nad doktoratem w Zakładzie Historii Architektury Powszechnej. Studiował także historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Przez pięć lat prowadził na Wydziale Architektury PW zajęcia z historii architektury i sztuki powszechnej.

Pasjonat dydaktyki. Uważa, że nauczyciel powinien nie tylko prezentować Słuchaczom aktualną i pełną wiedzę, ale także robić to w atrakcyjny sposób. Na zajęciach stara się pokazać Uczestnikom, dlaczego sztuka, architektura i urbanistyka to fascynujące dziedziny wiedzy, które warto wciąż poznawać.

Oprócz prowadzenia zajęć dla studentów oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży zajmuje się także projektowaniem wnętrz. Kiedy tylko może, stara się wyjeżdżać w poszukiwaniu architektonicznych inspiracji w podróże bliskie i dalekie.

Inż. arch. Natalia Szcześniak

SAMSUNG CSCArchitekt, studentka drugiego roku studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała tytuł inżyniera architekta. Studiowała także scenografię na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2011 roku prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu architektury, urbanistyki i konstrukcji, a od niedawna pracuję w jednym z warszawskich biur architektonicznych.

Na zajęciach z młodzieżą stara się pobudzić kreatywność Uczestników, zachęcić do samodzielnej twórczości, a także do zadawania sobie pytań i stawiania wyzwań.

Prywatnie lubi poznawać nowe miejsca i kultury, zwiedzać zabytki i dzieła architektury współczesnej. W wolnym czasie czyta, oglądam i planuję kolejne podróże.

 

Zapraszamy do zapoznania się z kanałem na youtube.com prowadzonym przez Radosława Gajdę i Natalię Szcześniak - ARCHITECTURE IS A GOOD IDEA