Architektura i wzornictwo

Projekt: relaks - warsztaty wakacyjne z architektury dla gimnazjalistów

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą problematyką projektowania architektonicznego oraz wzornictwa przemysłowego i sztuki.

architektura i wzronictwo G

Program warsztatów

Dzień pierwszy
Rzeźba z betonu
Uczestnicy poznają różne tradycyjne i nowoczesne techniki i materiały budowlane – drewno, cegłę, beton, żelbet, stal, aluminium, gazobeton, ETFE oraz ich zastosowanie. Dowiedzą się, jakie właściwości mają poszczególne materiały i do czego można ich używać we współczesnym budownictwie. Po podziale na grupy zajmą się zaprojektowaniem prostej, niewielkiej formy architektoniczno-rzeźbiarskiej z betonu. Uczestnicy samodzielnie wykonają formę-szalunek z materiałów dostarczonych przez prowadzących: sklejki, styropianu itp., wymieszają kruszywo, cement i wodę, aby uzyskać wymagane właściwości betonu.

Dzień drugi
Sztuka w praktyce
Uczestnicy zapoznają się ze współczesnymi formami wypowiedzi artystycznej na przykładzie najważniejszych dzieł z XX i XXI wieku. Poznają związek formy z treścią w dziele sztuki i architektury. Wykonają także samodzielnie dzieło na zadany, abstrakcyjny temat w jednej z technik artystycznych charakterystycznych dla dwudziestowiecznej awangardy.

Dzień trzeci
Szkic-Makieta-Wizualizacja cz. 1
Uczestnicy poznają różne sposoby prezentacji projektu architektonicznego od szkiców koncepcyjnych przez rysunki techniczne po makietę lub wizualizację. Dowiedzą się do jakich celów służą poszczególne rodzaje prezentacji i jak kształtuje się je w zależności od grupy odbiorców. Na tej podstawie rozpoczną wykonywanie własnych makiet ośrodka wypoczynkowego w różnych skalach.

Dzień czwarty
Szkic-Makieta-Wizualizacja cz.2
Drugi dzień pracy nad makietami. W oparciu o makiety uczestnicy zgłoszą pomysły ulepszenia ośrodka od strony architektonicznej i funkcjonalnej. Wizualizacje architektoniczne – dyskusja i prezentacja programów komputerowych wspomagających projektowanie.

Dzień piąty
Omówienie i prezentacja rzeźb
Po zdjęciu szalunków z rzeźb uczestnicy zaprezentują członkom pozostałych grup swoje zrealizowane projekty, uczestnicy obozu w głosowaniu wybiorą najlepszą rzeźbę, której autorzy zostaną nagrodzeni.

Powyższy program może ulec zmianie w zależności od potrzeb i zainteresowań uczestników warsztatów.

Prowadzący warsztaty

Mgr inż. arch. Radosław Gajda

SAMSUNG CSCArchitekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Pracuje nad doktoratem w Zakładzie Historii Architektury Powszechnej. Studiował także historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Przez pięć lat prowadził na Wydziale Architektury PW zajęcia z historii architektury i sztuki powszechnej.

Pasjonat dydaktyki. Uważa, że nauczyciel powinien nie tylko prezentować Słuchaczom aktualną i pełną wiedzę, ale także robić to w atrakcyjny sposób. Na zajęciach stara się pokazać Uczestnikom, dlaczego sztuka, architektura i urbanistyka to fascynujące dziedziny wiedzy, które warto wciąż poznawać.

Oprócz prowadzenia zajęć dla studentów oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży zajmuje się także projektowaniem wnętrz. Kiedy tylko może, stara się wyjeżdżać w poszukiwaniu architektonicznych inspiracji w podróże bliskie i dalekie.

Inż. arch. Natalia Szcześniak

SAMSUNG CSCArchitekt, studentka drugiego roku studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała tytuł inżyniera architekta. Studiowała także scenografię na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2011 roku prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu architektury, urbanistyki i konstrukcji, a od niedawna pracuję w jednym z warszawskich biur architektonicznych.

Na zajęciach z młodzieżą stara się pobudzić kreatywność Uczestników, zachęcić do samodzielnej twórczości, a także do zadawania sobie pytań i stawiania wyzwań.

Prywatnie lubi poznawać nowe miejsca i kultury, zwiedzać zabytki i dzieła architektury współczesnej. W wolnym czasie czyta, ogląda i planuje kolejne podróże.

 

Zapraszamy do zapoznania się z kanałem na youtube.com prowadzonym przez Radosława Gajdę i Natalię Szcześniak – ARCHITECTURE IS A GOOD IDEA