„EkoTwory” w ramach akcji „Zima w mieście”PLAKAT

„EkoTwory” to projekt edukacyjny z obszaru redizajnu realizowany w czasie ferii zimowych w ramach akcji „Zima w mieście”. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 14 warsztatów w placówkach dziennej opieki, podczas których uczestnicy będą projektować i tworzyć przedmioty codziennego użytku z materiałów wtórnych takich jak: gazety, jednorazowe kubeczki, butelki, tektura, papier, folia itp.

Celem projektu „EkoTwory” jest rozbudzanie kreatywności dzieci oraz zainteresowanie tematyką ekologii w dizajnie.

Działania zaadresowane są do dzieci z terenu Warszawy przebywających w placówkach w okresie ferii zimowych. Pojedynczy warsztat trwa
ok. 3 godzin lekcyjnych. Zajęcia są prowadzone przez 2 osoby w grupach liczących od 10 do 20 osób.

Zasady udziału w projekcie:

Warsztaty dla warszawskich szkół są bezpłatne dzięki dofinansowaniu projektu przez Urząd m.st. Warszawy.

W jednej placówce odbyć się maksymalnie 2 warsztaty (po 3 godziny lekcyjne) w 2 różnych grupach. Preferowane jest przeprowadzanie 2 warsztatów tego samego dnia, jeden po drugim.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do wyczerpania puli 14 warsztatów.

Grupę do udziału w projekcie może zgłosić nauczyciel z placówki dziennego pobytu.

Aby zapisać grupę do udziału w projekcie prosimy o wysłanie maila na adres: biuro.inceptio@gmail.com, podając następujące dane:

1) Imię i Nazwisko
2) Adres e-mail
3) Numer telefonu
4) Pełna nazwa placówki
5) Adres placówki
6) Zgłaszana grupa (wiek i liczba uczestników)
7) Skąd dowiedziałaś/eś się o projekcie?

W ciągu kilku dni od daty rejestracji osoba koordynująca terminy w projekcie skontaktuje się w sprawie dostępności warsztatów i terminu zajęć.

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy