W 2014 roku Fundacja pozyskała dotacje z Urzędu m.st. Warszawy na realizację następujących projektów:

„PROJEKTujeMY - cykl warsztatów z architektury, dizajnu i grafiki dla dzieci i młodzieży” to projekt edukacyjny z obszaru architektury, dizajnu i grafiki skierowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych (klas 4-6) i gimnazjalnych, który odbywał się na Politechnice Warszawskiej w 2014 roku.

Letni Obóz Politechniki Warszawskiej  to piąta edycja wakacyjnego obozu rekreacyjno–naukowego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. W 2014 roku Obóz odbył się w Polańczyku nad Soliną (Bieszczady), w dwóch terminach: od 26 lipca do 2 sierpnia 2014 roku – turnus dla gimnazjalistów oraz od 2 do 9 sierpnia 2014 roku – turnus dla licealistów.

„EkoTwory” to projekt edukacyjny z obszaru redizajnu realizowany w czasie ferii zimowych w ramach akcji „Zima w mieście”. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 14 warsztatów w placówkach dziennej opieki, podczas których uczestnicy projektowali i tworzyli przedmioty codziennego użytku z materiałów wtórnych takich jak: gazety, jednorazowe kubeczki, butelki, tektura, papier, folia itp.

Więcej informacji na temat poszczególnych projektów znajduje się w zakładkach przypisanych projektom.