Warsztaty naukowe dla gimnazjalistów

Podczas Letniego Obozu Politechniki Warszawskiej odbywać się będą intensywne warsztaty naukowe. Każdy warsztat realizowany będzie przez 5 dni trwania obozu, po 5 godzin lekcyjnych każdego dnia (łącznie 25 godzin lekcyjnych), w ośrodku, w którym zostaną zakwaterowani uczestnicy. Zajęcia prowadzone będą przez młodych pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej oraz studentów ostatnich lat studiów, działających w kołach naukowych uczelni.

Oferta warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej podczas pierwszego turnusu 29.07. – 5.08.2015 r. (szczegóły warsztatów we właściwych zakładkach):

  1. Budownictwo
  2. Chemia
  3. Fizyka
  4. Interdyscyplinarny  warsztat (fizyczno-chemiczno-biologiczny)
  5. Robotyka
  6. Rysunek w architekturze

Warsztaty odbywać się będą w godzinach porannych (między śniadaniem a obiadem). Po obiedzie realizowany będzie program zajęć rekreacyjnych, sportowych i integracyjnych.