DTW 2016 - mały RGBDesign Thinking Workshop

Design Thinking Workshop to już druga edycja nowatorskiego projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego celem jest rozbudzenie zainteresowań naukowych młodzieży poprzez pracę warsztatową nad rozwiązaniem konkretnego problemu (technologicznego, społecznego, lokalnego) za pomocą metody Design Thinking*.

 *Design Thinking to metoda twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz projektowania produktów i usług trafiających w oczekiwania użytkowników. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na zaspokajaniu potrzeb przyszłych użytkowników. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, ponieważ koncentruje się na człowieku i jego potrzebach.

Design Thinking to metoda, która powstała 30 lat temu na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w USA, a obecnie z powodzeniem wykorzystywana jest przez światowych gigantów takich jak Google, Apple czy Intel do kreowania nowych produktów i usług. Warto uczyć tej metody również dzieci i młodzież, ponieważ jest to kreatywny sposób pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

W trakcie warsztatów uczniowie zostaną podzieleni na kilka niewielkich interdyscyplinarnych zespołów, w których będą pracować nad rozwiązaniami problemów. W każdej grupie projektowej znajdą się osoby o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach (ścisłych, humanistycznych, artystycznych oraz organizatorskich). Zadaniem każdej grupy będzie zdefiniowanie problemu, który następnie będzie starała się rozwiązać za pomocą metody Design Thinking. Problem będzie mógł dotyczyć zarówno technologii np. potrzeby stworzenia aplikacji na smartfona ułatwiającej uczenie się, problemów lokalnych/szkolnych np. niedostosowania szkoły do potrzeb osób o niepełnosprawności ruchowej lub jakości i zakresu usług np. oferty szkolnego sklepiku.

Warsztaty w warszawskich szkołach

W ramach projektu, w warszawskich szkołach zorganizowanych zostanie 25 bezpłatnych warsztatów (4-godziny lekcyjne każdy).

Uwaga! W 2016 r. odbędzie się 8 warsztatów. Pozostałe warsztaty zostaną zorganizowane w 2017 r. (między styczniem a czerwcem).

Regulamin zapisów i opłat

1) Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania puli 8 warsztatów.

2) Jedna szkoła może wziąć udział w maksymalnie 1 warsztacie.

3) Prosimy postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej.

  • Kliknij na sformułowanie „zarejestruj klasę na warsztaty”, które znajduje się pod tą instrukcją. Otworzy Ci się w nowym oknie formularz z pozycjami do uzupełnienia.
  • Wypełnij krótko i zwięźle wszystkie pola i kliknij „zapisz się”.
  • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wyświetli Ci się informacja potwierdzająca rejestrację.
  • Otrzymasz też automatyczną wiadomość na podanego przez Ciebie maila z potwierdzeniem rejestracji.

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt mailowy: biuro.inceptio@gmail.com

Uwaga! Rejestracja na warsztaty w szkołach w 2016 r. została zakończona - wszystkie warsztaty zostały zarezerwowane. Obecnie przyjmujemy zapisy na warsztaty w 2017 r. (styczeń-czerwiec).

 

Zarejestruj klasę na warsztaty w 2017 r.

 

Warsztaty weekendowe dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej

W ramach projektu zorganizowanych zostanie dodatkowo 8 weekendowych warsztatów, po 6 godzin lekcyjnych każdy. 4 grupy warsztatowe będą rekrutowane jesienią 2016 r., a pozostałe 4 zimą/wiosną 2017 roku. Na warsztaty będą mogli zgłaszać się indywidualne uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zajęcia będą odbywały się w niewielkich grupach w Gmachu Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3 (wejście od strony terenu wewnętrznego, przy fontannie), sala 350 A, w terminach:

26 listopada 2016 r. godz. 10.00 – 15.00 – warsztaty dla gimnazjalistów

27 listopada 2016 r.  godz. 10.00 – 15.00 - warsztaty dla licealistów

Warsztaty weekendowe będą stanowiły intensywny kurs projektowania metodą Design Thinking i będzie mogła wziąć w nich udział każda zainteresowana osoba – nie wymagają one wcześniejszego przygotowania.

Warsztaty weekendowe są odpłatne – symboliczna kwota 20 zł od uczestnika, za udział w jednym warsztacie. 

Regulamin zapisów i opłat na warsztaty weekendowe

1)     Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy do wyczerpania puli miejsc.
2)     Prosimy postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej.

  • Kliknij na sfarmułowanie „zarejestruj się na warsztaty…”, które znajduje się pod tą instrukcją. Otworzy Ci się w nowym oknie formularz z pozycjami do uzupełnienia.
  • Wypełnij krótko i zwięźle wszystkie pola i kliknij „zapisz się”.
  • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wyświetli Ci się informacja potwierdzająca rejestrację.
  • Otrzymasz też automatyczną wiadomość na podanego przez Ciebie maila z potwierdzeniem rejestracji.
  • Aby ostatecznie znaleźć się na liście uczestników warsztatów weekendowych Design Thinking Workshop należy dokonać opłaty na konto Fundacji Inceptio w kwocie 20 zł. Opłaty należy dokonać maksymalnie 3 dni od daty rejestracji, ale nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Nieuregulowanie opłaty w terminie będzie skutkowało anulowaniem rezerwacji.

Dane do przelewu:
Fundacja Inceptio
ul. Branickiego 9/146
02-972 Warszawa
Volkswagen Bank:
48 2130 0004 2001 0597 2245 0002
Tytuł przelewu: „Imię i Nazwisko uczestnika – Design Thinking”

3)     Opłata stanowi wkład własny uczestnika w zajęcia i nie podlega refundacji, ani zwrotowi.
4)     W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt mailowy: biuro.inceptio@gmail.com

 

Zapisy zakończone!

 

Dofinansowanie

Projekt współfinansowany jest  przez Urząd Miasta st. Warszawy.