W 2017 roku Fundacja Inceptio zrealizowała następujące projekty:

WAWAktywacja!  – program skierowany do młodzieży z warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, która widzi potrzebę realizacji ważnych działań na rzecz swojej lokalnej społeczności (w szkole, okolicy, dzielnicy). Celem programu było wsparcie kreatywnych form działania młodych ludzi, poprzez przyznanie dotacji na realizację zgłoszonego pomysłu oraz pomoc merytoryczną i organizacyjną w trakcie jego trwania.

MiastoMania – projekt z zakresu edukacji artystycznej, skierowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych, w ramach którego odbyło się 28 warsztatów. Jego celem było zainteresowanie uczestników tematyką przestrzeni publicznej w zakresie ładu przestrzennego, zieleni miejskiej oraz wszechobecnych w Warszawie reklam. Warsztaty przeznaczone były dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (od 7 do ok. 11 roku życia).
Projekt zrealizowano w punktach dziennego pobytu w Warszawie w ramach akcji „Lato w mieście 2017″.

Obóz Naukowy Politechniki Warszawskiej 2017 – to już ósma edycja wakacyjnego obozu naukowo-rekreacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z całej Polski. Obóz skierowany był do osób zainteresowanych naukami ścisłymi oraz technicznymi, które rozważają możliwość studiowania na Politechnice Warszawskiej lub innej uczelni, kształcącej na  kierunkach ścisłych i technicznych. W ramach projektu, oprócz standardowych zajęć sportowych i rekreacyjnych odbywały się intensywne warsztaty naukowe.

Design Thinking Workshop 2017 – to już druga edycja nowatorskiego projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego celem jest rozbudzenie zainteresowań naukowych młodzieży poprzez pracę warsztatową nad rozwiązaniem konkretnego problemu (technologicznego, społecznego, lokalnego) za pomocą metody Design Thinking. W 2017 r. odbyły się warsztaty weekendowe dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej.

Young Programmer  – w 2017 r. odbyły się dwie edycje projektu edukacyjnego z obszaru informatyki skierowanego do uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach projektu przeprowadzone zostały kursy programowania – w trakcie ferii zimowych (trzecia edycja) 2 kursy z podstaw programowania w języku C++ (C++ – gimnazjum, C++ – liceum). W ramach czwartej edycji, jesienią 2017 roku 4 weekendowe kursy z podstaw programowania dla gimnazjalistów i klas siódmych w C++ oraz 2 kursy dla licealistów w tym: jeden kurs z podstaw programowania w C++ oraz jeden kurs z programowania w Java.

EkoTrendy -  to projekt z zakresu edukacji ekologicznej, którego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży z warszawskich szkół podstawowych (klasa 7) i gimnazjalnych tematyką odpowiedzialnej konsumpcji. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość dowiedzieć się, że każdy produkt ma w sobie pewną historię i niesie za sobą skutki dla środowiska naturalnego. W 2017 roku odbyło się 20 warsztatów.