EkoEnergia, czyli czysta przyjemnośćEkoEnergia - plakat

„EkoEnergia, czyli czysta przyjemność - warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat alternatywnych źródeł energii” to projekt edukacyjny z edukacji ekologicznej skierowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych (klas 4-6) i gimnazjalnych. Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą na terenie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjalnych między październikiem a grudniem 2013 roku.

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z tak ważnymi w obecnych czasach tematami jak energetyka odnawialna oraz oszczędzanie energii, w kontekście zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne człowieka.

Zajęcia odbędą się w formie trzygodzinnych warsztatów, podczas których uczniowie z pomocą prowadzących budować będą samochodziki na baterie słoneczne oraz małą siłownię wiatrową. Dodatkowo dzięki makiecie elektrowni wodnej poznają zasadę działania turbin wodnych, ich zalety oraz ograniczenia. Zapoznają się także z zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia codziennego użytku oraz z możliwymi sposobami jego zmniejszenia.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 30 trzygodzinnych (3 godziny lekcyjne) warsztatów zawierających ciekawe ćwiczenia praktyczne, które uczestnicy będą wykonywać w małych grupach.

Rezultatem warsztatów będzie poszerzenie przez uczniów wiedzy na temat wykorzystania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii w kontekście ochrony środowiska naturalnego.

 

Zasady udziału w projekcie

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do wyczerpania puli 30 warsztatów.

Warsztaty dla warszawskich szkół są bezpłatne dzięki dofinansowaniu projektu przez Urząd m.st. Warszawy.

W jednej szkole mogą być przeprowadzone maksymalnie 2 warsztaty (po 3 godziny lekcyjne) w 2 różnych klasach. Preferowane jest przeprowadzanie 2 warsztatów tego samego dnia, jeden po drugim.

Aby zapisać klasę do udziału w projekcie prosimy o wysłanie maila na adres: ekoenergetyka.inceptio@gmail.com, podając następujące dane:

1) Imię i Nazwisko

2) Adres e-mail

3) Numer telefonu

4) Pełna nazwa szkoły

5) Adres szkoły

6) Zgłaszana klasa/y

7) Preferowane terminy zajęć (min. 2 terminy)

8) Skąd dowiedziałaś/eś się o projekcie?

W ciągu kilku dni od daty rejestracji osoba koordynująca terminy w projekcie skontaktuje się w sprawie dostępności warsztatów i terminu zajęć.

 

Program warsztatów

W celu wprowadzenia uczniów w tematykę warsztatów na ich początku będzie miał miejsce krótki wstęp teoretyczny, a następnie rozpoczną się ćwiczenia praktyczne.

1) Samochodziki napędzane energią słoneczną

Uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania energii słonecznej w celu produkcji energii elektrycznej, a następnie przygotują moduł fotowoltaiczny, który posłuży do zasilenia zdalnie sterowanych samochodzików. Przedstawi to możliwość wykorzystania paneli słonecznych do zasilania urządzeń elektrycznych w domu, a przez to do ograniczenia emisji z elektrowni konwencjonalnych spowodowane zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię
pochodzącą np. z elektrowni węglowych.

2) Model elektrowni wodnej

Uczestnicy, z wykorzystaniem modelu, w którego skład wchodzi turbina Peltona, zapoznają się z zasadą działania elektrowni wodnych oraz z czynnikami, które mają wpływ na ich pracę. Dzięki temu zauważą potencjał jaki drzemie w ciekach wodnych różnych wielkości. Dowiedzą się również jak ważną rolę pełnią sztuczne zapory wodne w gospodarce wodnej i przeciwdziałaniu powodziom.

3) Elektrownie wiatrowe

Uczestnicy warsztatów poznają metody wykorzystania siły wiatru. Dowiedzą się jak bardzo farmy wiatrowe ograniczają emisje szkodliwych gazów cieplarnianych i produkcję odpadów oraz czy prawdą jest, że są szkodliwe dla ptactwa. Następnie z przygotowanych modularnych podzespołów zbudują małą elektrownię wiatrową.

4) Zużycie energii w życiu codziennym i sposoby jej oszczędzania

Uczestnicy zapoznają się z tabliczkami znamionowymi różnych urządzeń codziennego użytku (np. telewizor, komputer) i na podstawie prostych wyliczeń dowiedzą się jakie jest ich zużycie energii. Następnie zastanowią się w jak sposób można ograniczyć zużycie energii elektrycznej, a przez to ograniczyć niepożądane skutki wytwarzania tej energii dla środowiska.

 

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy