Projekty zrealizowane w 2013 roku

W 2013 roku Fundacja pozyskała dotacje z Urzędu m.st. Warszawy na realizację następujących projektów:

„PROJEKTujeMY - cykl warsztatów z architektury, dizajnu i grafiki dla dzieci i młodzieży” to projekt edukacyjny z obszaru architektury, dizajnu i grafiki skierowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych (klas 4-6) i gimnazjalnych, który odbywał się na Politechnice Warszawskiej między listopadem a grudniem 2013 roku.

„Young C++ Programmer - intensywny kurs programowania C++ dla młodzieży” to  projekt edukacyjny z obszaru informatyki skierowany do uczniów warszawskich szkół ponadginazjalnych, który odbywał się na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej między październikiem a grudniem 2013 roku.

„EkoEnergia, czyli czysta przyjemność - warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat alternatywnych źródeł energii” to projekt edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej skierowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych (klas 4-6) i gimnazjalnych, który odbywał się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych między październikiem a grudniem 2013 roku.

Więcej informacji na temat poszczególnych projektów znajduje się w zakładkach przypisanych projektom.