O Fundacji

O Fundacji

Fundacja Inceptio powstała w grudniu 2011 roku z inicjatywy grupy absolwentów Politechniki Warszawskiej, którzy w czasie studiów byli zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska studenckiego. Swoimi pasjami i doświadczeniami chcieli podzielić się z młodymi ludźmi, zarazić ich swoim entuzjazmem do aktywnej działalności w różnych obszarach. W tym celu powstała Fundacja, która poprzez realizację różnego typu projektów ma działać na rzecz rozwoju młodzieży budując naszą rzeczywistość.

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji 

Małgorzata Kołoda – Prezes Zarządu

Dariusz Kołoda – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Konrad Bernaciak – Przewodniczący Rady Fundacji

Karol Wąsik – Członek Rady Fundacji

Krzysztof Krasowski – Członek Rady Fundacji