Ludzie

Nina Woroniecka

Projektantka produktu, grafiki oraz usług. Wykształcenie zdobyła na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Wzornictwa i w L’Ecole de Design w Nantes. Jest współzałożycielką „Lotne Studio”, w którym na co dzień pracuje. Laureatka konkursów projektowych, uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i w Europie. W projektowaniu najbardziej interesuje ją aspekt społeczny i odpowiadanie na realne potrzeby użytkowników.

Od 2016 roku współtworzy programy edukacyjne realizowane w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu design thinking oraz zagadnień związanych z designem, architekturą i przestrzenią publiczną.

Julia Wróblewska

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Wzornictwa, studiowała również Industry Design na Politechnice Mediolańskiej. Projektantka, współzałożycielka „Lotne Studio” gdzie zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem od grafiki po obiekty przestrzenne. Jest współzałożycielką grupy „Warszawa na sprzedaż” walczącej z chaosem reklamowym w polskim krajobrazie.

Od 2017 roku współtworzy programy edukacyjne realizowane w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży, poruszając zagadnienia związane z designem, architekturą, przestrzenią publiczną.

Magda Ziółkowska

Absolwentka technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej na studiach pierwszego stopnia oraz na Wydziale Chemii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej na studiach drugiego stopnia. Obecnie doktorantka i asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W swojej pracy naukowej koncertuje się na modelowaniu matematycznym procesów adsorpcyjnych w węglowych materiałach mikroporowatych, ze szczególnym uwzględnieniem efektów niejednorodności powierzchni. Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia dla studentów na laboratorium chemii organicznej i chemii kosmetyków. Wolne chwile spędza w górach: latem na szlaku i wspinając się po skałkach, a zimą przemierzając śnieg w rakach lub jeżdżąc na snowboardzie.

12