Zapraszamy nauczycieli do rejestrowania klas do projektu z zakresu edukacji ekologicznej – EkoMiasto, skierowanego do uczniów warszawskich szkół podstawowych (klas 4-6) i gimnazjów.
W ramach tegorocznej części projektu Stowarzyszenia Klatrat przeprowadzonych zostanie 27 3-godzinnych warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej, podczas których uczniowie zapoznają się z tematami ważnymi dla mieszkańców dużych miast tj. zrównoważonym transportem i energetyką, przyjazną architekturą i urbanistyką, ekologiczną estetyką miasta oraz gospodarowaniem i segregacją odpadów. Podczas zajęć uczestnicy stworzą makiety miast, wykorzystujących alternatywne źródła energii, ekologiczne środki transportu i energooszczędne budynki.

Każdy nauczyciel może zgłosić nawet 3 klasy, zapraszamy również szkoły, które brały udział w projekcie w 2016. Uczniów i rodziców zachęcamy do informowania nauczycieli o projekcie.

Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta st. Warszawy opłata za pojedynczy warsztat wynosi jedynie 50 zł.

Więcej o projekcie można znaleźć na stronie projektu EkoMiasto