Young Programmer – jesień 2018

To szósta edycja projektu edukacyjnego z obszaru informatyki skierowanego do uczniów z warszawskich szkół: siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest nauka programowania w takich językach jak: C, C++, Java, HTML+PHP, Python oraz Arduino, czyli nauka programowania prostych mikrokontrolerów w urządzeniach elektronicznych.

W ramach projektu jesienią 2018 roku zostanie przeprowadzonych 7  weekendowych kursów (24-godziny na każdy kurs, 6 dni po 4 godziny lekcyjne każdy dzień warsztatowy) z zakresu programowania:

 • 1 kurs z języka C++ poziom podstawowy dla klas siódmych i ósmych,
 • 1 kurs z języka C++ poziom podstawowy dla gimnazjalistów i licealistów,
 • 1 kurs z języka Java na Androida poziom podstawowy dla gimnazjalistów i licealistów,
 • 1 kurs z języka  Python poziom podstawowy dla klas siódmych i ósmych,
 • 1 kurs z języka Python poziom podstawowy dla gimnazjalistów i licealistów,
 • 1 kurs z podstaw elektroniki i programowania w języku Arduino dla klas siódmych i ósmych,
 • 1 kurs z podstaw elektroniki i programowania w języku Arduino dla gimnazjalistów i licealistów.

Zajęcia będą odbywały się w pracowniach komputerowych Politechniki Warszawskiej w terminie między 27 października, a 8 grudnia 2018 r. – zgodnie z grafikiem umieszczonym poniżej.

Z uwagi na duże zainteresowanie projektem 20 października br. (sobota) o godz. 13.00 w sali 350 w budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3 (wejście do budynku od terenu wewnętrznego, przy fontannie, a nie od ulicy), zostanie przeprowadzony  test kwalifikacyjny zawierający zagadki logiczne, który pozwoli wyłonić uczestników projektu.

Aby wziąć udział w teście należy zarejestrować się za pomocą formularza.

Regulamin zapisów i opłat

1)     Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy od 1 do 18 października 2018 r.

2)     Prosimy postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej.

 1. Kliknij na sformułowanie „Zarejestruj się na warsztaty!”, które znajduje się pod tą instrukcją. Otworzy Ci się w nowym oknie formularz z pozycjami do uzupełnienia.
 2. Wypełnij krótko i zwięźle wszystkie pola i kliknij „zapisz się”.
 3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wyświetli Ci się informacja potwierdzająca rejestrację.
 4. Otrzymasz też automatyczną wiadomość na podanego przez Ciebie maila z potwierdzeniem rejestracji. Będzie to oznaczało, że znajdujesz się na liście osób zapisanych na test kwalifikacyjny, który odbędzie się 20 października 2018 r. o godz. 13.00 w sali 350 w budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (ul. Noakowskiego 3).
 5. Jedna osoba może zapisać się do udziału w jednym kursie.

3)     Opłata za cały cykl sześciu dni warsztatowych wynosi tylko 80 zł. Zostanie ona pobrana od osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie, w dniu 20 października 2018 r., po ogłoszeniu wyników testu. Opłata stanowi wkład własny uczestnika w zajęcia i nie podlega refundacji, ani zwrotowi (nawet w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem kursu).

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt mailowy: biuro.inceptio@gmail.com

 

Rejestracja jest zakończona.

 

Grafik zajęć

Grupa 1 - C++ poziom podstawowy dla klas siódmych i ósmych

prowadząca – mgr inż. Paulina Kruk-Fura

terminy zajęć – 3, 10, 17, 24 listopada i 1, 8 grudnia, godz. 9.00 – 12.15

miejsce: Wydział Chemiczny PW, ul. Noakowskiego 3, sala nr 126 A

 

Grupa 2 - C++ poziom podstawowy dla gimnazjalistów i licealistów

prowadząca – mgr inż. Paulina Kruk-Fura

terminy zajęć – 3, 10, 17, 24 listopada i 1, 8 grudnia, godz. 12.45 – 16.00

miejsce: Wydział Chemiczny PW, ul. Noakowskiego 3, sala nr 126 A

 

Grupa 3 - Java na Androida poziom podstawowy dla gimnazjalistów i licealistów

prowadzący – Hubert Mattusch

terminy zajęć – 27 października, 10, 17, 24 listopada i 1, 8 grudnia, godz. 12.45 – 16.00

miejsce: Wydział Chemiczny PW, ul. Noakowskiego 3, sala nr 29

 

Grupa 4 - Python poziom podstawowy dla klas siódmych i ósmych

prowadzący – inż. Piotr Pasza Storożenko

terminy zajęć – 27 października, 3, 10, 17, 24 listopada i 1 grudnia, godz. 9.00 – 12.15

miejsce: Wydział Chemiczny PW, ul. Noakowskiego 3, sala nr 124

 

Grupa 5 - Python poziom podstawowy dla gimnazjalistów i licealistów

prowadzący – inż. Piotr Pasza Storożenko

terminy zajęć – 27 października, 3, 10, 17, 24 listopada i 1 grudnia, godz. 12.45 – 16.00

miejsce: Wydział Chemiczny PW, ul. Noakowskiego 3, sala nr 124

 

Grupa 6 - podstawy elektroniki i programowania w języku Arduino dla klas siódmych i ósmych

prowadzący – Bartłomiej Jop

terminy zajęć – 27 października, 10, 17, 24 listopada i 1, 8 grudnia, godz. 9.00 – 12.15

miejsce: Wydział Chemiczny PW, ul. Noakowskiego 3, sala  nr 29

 

Grupa 7 - podstawy elektroniki i programowania w języku Arduino dla gimnazjalistów i licealistów

prowadzący – mgr inż. Andrzej Manujlo

terminy zajęć – 3, 10, 17, 24 listopada i 1, 8 grudnia, godz. 9.00 – 12.15

miejsce: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19, sala  nr 039 (x-lab)

 

Program kursów

Program warsztatów z zakresu programowania w języku C++ poziom podstawowy:

1. Podstawy programowania

 • podstawowe informacje o komendach w systemie operacyjnym Linux
 • podstawowe typy danych
 • operacje wejścia/wyjścia
 • instrukcje warunkowe i pętle
 • tablice

2. Programowanie strukturalne

 • wskaźniki i referencje
 • funkcje
 • struktury

3. Programowanie obiektowe cz. 1

 • klasy i ich metody
 • konstruktory
 • destruktor

4. Programowanie obiektowe cz.2

 • zaprzyjaźnianie funkcji
 • przeciążanie operatorów

5. Kontenery STL, operacje na plikach

 • kontenery: vector, list
 • analiza i obróbka danych

6. Grafika 2D

 • podstawy tworzenia grafiki 2D (biblioteka allegro 4.x)

Program warsztatów z zakresu programowania w języku Java na Androida poziom podstawowy:

1. Wprowadzenie do języka Java:

 • czym jest Java?
 • konfiguracja IDE (Eclipse)
 • typy danych, rzutowanie
 • operacje warunkowe i pętle

2. Java jako język funkcyjny i obiektowy cz. 1:

 • funkcje – wbudowane i własne
 • klasy – pojęcie klasy i obiektu
 • konstruktory i destruktory

3. Java jako język funkcyjny i obiektowy cz. 2:

 • dziedziczenie i polimorfizm
 • przeciążanie i nadpisywanie metod

4. Obsługa danych w aplikacji:

 • tablice
 • kolekcje
 • obsługa wyjątków
 • obsługa strumieni wejścia/wyjścia

5. Wygląd aplikacji i jej główne elementy:

 • biblioteka Swing
 • podstawowe elementy UI programu
 • rozmieszczenie elementów UI na ekranie (Layout Managers)

6. Applety:

 • proste applety wykorzystujące Swinga
 • uruchamianie appletów w przeglądarce

Program warsztatów z zakresu programowania w języku Python poziom podstawowy:

1. Wstęp

 • czym jest Python i dlaczego warto się go nauczyć?
 • jak korzystać z Pythona u siebie w domu?

2. Podstawy programowania

 • ogólny wstęp do programowania
 • typy danych
 • instrukcje warunkowe
 • pętle
 • operacje wejścia / wyjścia
 • funkcje

3. Wstęp do programowania obiektowego

 • klasy
 • metod
 • konstruktory

Kurs zostanie zwieńczony prezentacją ,,Co dalej?’’, podczas której zaprezentowane zostaną uczestnikom niektóre, kolejne kierunki dalszego rozwoju.

Program warsztatów z podstaw elektroniki i programowania w języku Arduino dla 7 i 8 klasy szkoły podstawowej:

Dzień 1.

 • Podstawy elektroniki:
  • prąd
  • napięcie
  • prawo Ohma
  • prawa Kirchhoffa
  • podstawowe elementy elektroniczne:
   • rezystor
   • dioda
   • kondensator
   • cewka
   • tranzystor
   • potencjometr
   • podstawy rozwiązywania obwodów
   • przykładowe układy scalone:
    • motsek H
    • rejestr przesuwny
    • wzmacniacz operacyjny
    • co to jest Arduino? – omówienie płytki, wejścia, wyjścia

Dzień 2.

 • Struktura programu Arduino
 • podstawowe funkcje
 • konfiguracja wejść, wyjść
 • instrukcje warunkowe
 • pętle
 • zmienne

Dzień 3.

 • Zadania praktyczne Arduino:
  • migająca dioda
  • sygnalizacja świetlna
  • („inteligentne” diody cyfrowe)
  • (wyświetlacz 7-segmentowy)
  • (obsługa głośniczka)
  • (obsługa przycisków)
  • budowa negatora

Dzień 4.

 • Zadania praktyczne Arduino:
  • (multipleksowanie)
  • (rejestr przesuwny)
  • (ekspander)
  • serwomechanizm i jego działanie
  • termometr z transmisją danych do komputera
  • (obsługa silnika elektrycznego)

Dzień 5.

 • Zadania praktyczne Arduino:
  • wyświetlacz LCD oraz generowanie  własnych znaków
  • ultradźwiękowy dalmierz
  • akcelerometr
  • komunikacja 2 płytek – zadania w parach
  • obsługa przerwań
  • (komunikacja  bezprzewodowa – bluetooth)

Dzień 6.

 • Projekt końcowy uczestnika w oparciu o poznane moduły i elementy elektroniczne

Program warsztatów z podstaw elektroniki i programowania w języku Arduino dla gimnazjalistów i licealistów:

1. Podstawy elektroniki

 • prąd, napięcie, prawo ohma
 • elementy elektroniczne – dioda, rezystor, kondensator, tranzystor, motsek H
 • płytka Arduino – wejścia, wyjścia

2. Arduino

 • struktura programu
 • podstawowe funkcje
 • konfiguracja wejść, wyjść
 • instrukcje warunkowe, pętle, zmienne

3. Zadania praktyczne Arduino z modułami elektronicznymi

 • migająca dioda
 • sygnalizacja świetlna

4. Serwomechanizm i jego działanie

 • termometr z transmisją danych do komputera

5. Obsługa wyświetlacza LCD, ultradźwiękowego miernika odległości, akcelerometru

6. Projekt końcowy uczestnika w oparciu o poznane moduły i elementy elektroniczne

 

Dofinansowanie

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa